██████╗ ██████╗ ██████╗   ██╗███████╗██╗ ██╗████████╗██╗  ██╗
██╔══██╗██╔══██╗██╔═══██╗   ██║██╔════╝██║ ██╔╝╚══██╔══╝╚██╗ ██╔╝
██████╔╝██████╔╝██║  ██║   ██║█████╗ █████╔╝  ██║  ╚████╔╝ 
██╔═══╝ ██╔══██╗██║  ██║██  ██║██╔══╝ ██╔═██╗  ██║   ╚██╔╝ 
██║   ██║ ██║╚██████╔╝╚█████╔╝███████╗██║ ██╗  ██║   ██║  
╚═╝   ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚════╝ ╚══════╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝   ╚═╝  

Projekty, które zrobiłem w wolnym czasie i pomyślałem, że można by je wrzucić:
UWAGA : Autor nie ponosi odpowiedzialności za działanie układów.
U mnie to działa.

Adapter Ford -> Kenwood

Umożliwia sterowanie radiem marki Kenwood
za pomocą Fordowskiego pilota w kierownicy