__ __      __    __  __ 
  / //_/___ ____ / /_____ _/ /__/ /_
 / ,< / __ \/ __ \/ __/ __ `/ //_/ __/
 / /| / /_/ / / / / /_/ /_/ / ,< / /_ 
/_/ |_\____/_/ /_/\__/\__,_/_/|_|\__/ 

Jeżeli ktoś się chce ze mną skontaktować:

e-mail: michalb1981@o2.pl
eureka_pile@poczta.onet.pl