Tła Pulpitu


Aktualna wersja programu: 1.2.8
Opis programu:

Program zmienia po ustalonym czasie tło pulpitu Windowsa na zdjęcia dodane do listy.

Przy pierwszym urychomieniu jeżeli program nie znalazł pliku z listą tapet otwiera się okno ustawień programu.
Aby dodać tapety do listy należy nacisnąć przycisk dodawania plików do listy i wybrać zdjęcia które mają być używane. Program obsługuje pliki BMP i JPG
Pliki do listy można dodawać też przeciągając je do okna ustawień, przy przeciągnięciu katalogu program doda wszystkie obrazki które się w nim znajdują.
Usuwania i zmiany pozycji tapetu na liście dokonujemy za pomocą przycisków po prawej stronie listy.
Poza podglądem w polu z pawej strony można zobaczyć jej rzeczywisty podgląd na pulpicie klikając na ten właśnie mniejszy podgląd.Listy tapet można zapisywać i odczytywać.
W polu Zmiana tła co : ustawiamy czas po którym tapeta ma zostać zmieniona, oraz czy program ma losowo wybierać tapety z listy, jeżeli to pole zostanie nie zaznaczone, tapety będą zmieniać się według kolejności w jakiej są na liście.
Przełącznik Uruchamiaj program przy starcie systemu pozwala ustawić czy program ma się uruchamiać przy uruchamianiu systemu czy nie. Można ustawić żeby program był uruchamiany dla wszystkich użytkowników lub dla aktualnie zalogowanego
Opcja Dodatkowe ustawienia owiera dodatkowe okienko w którym można wybrać w którym miejscu ma być ułożona tapeta na ekranie, działa ona przy zdjęciach których rozmiary różnią się od rozmiarów ekranu. Dostępna jest też możliwość wyboru w jaki sposób ma być wypełnione puste miejsce gdy tapeta nie pasuje do rozmiarów ekranu, do wyboru jest wypełnienie standardowym kolorem pulpitu, wypełnienie wybranym kolorem, oraz kopiowanie brzegów zdjęcia (w puste miejsce przepisywany będzie brzeg danego zdjęcia).
Przyciskiem OK akceptujemy zmiany i zamykamu ustawienia
Naciskając Zastosuj zmiany zostaną zachowane ale okno ustawień pozostanie otwarte.
Anuluj zamyka okno nie uwzględniając zmian w ustawieniach.
Po zamknięciu okna ustawień dostęp do programu jest przez ikonę na pasku tray.
Przy zamykaniu prorgamu aktualna lista tapet jest automatycznie zapisywana, po ponownym uruchomieniu zostanie wczytana do programu.
Po zamknięciu programu przywracane jest tło pulpitu które było ustawione przed uruchomieniem programu.
Przy ponownym uruchamianiu programu ustawiona zostanie ostatnia tapeta która była aktywna przed zamknięciem
Zmiany w programie:
1.2.8
 • Dodane opcje skalowania typu bilinear i bicubic
 • Szybsze funkcje skalowania zdjęć
 • Dodana opcja wygładzania
1.2.7
 • Dodana obsługa plików TIF, PNG, GIF
 • Przyspieszone uruchamianie programu
1.2.6
 • Dodane skalowanie z zachowaniem proporcji i przycięciem wystających krawędzi
1.2.5
 • Poprawiona zgodność z Vistą (zapis ustawień domyślnie w katalogu ustawień)
1.2.4.1
 • Drobne poprawki skalowania
1.2.4
 • Ulepszona metoda interpolowania zdjęć do większych rozmiarów
1.2.3.2
 • Ulepszona opcja ustawiania uruchamiania programu przy starcie systemu, można ustawić dodatkowo czy program ma byc uruchamiany dla wszystkich użytkowników czy tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika
 • Dodana opcja ustawienia miejsca w którym mają być zapisywane ustawienia programu, mogą być one zapisywane w katalogu programu, lub w katalogu ustawień danego użytkownika
1.2.3.1
 • Funkcja uaktualniania programu została przeniesiona do osobnej biblioteki, sam program zajmuje i wykorzystuje troche mniej pamięci
1.2.3
 • Dodana opcja zmiany tapety raz dziennie
 • Dodana opcja zmiany tapety przy kolejnych uruchomieniach systemu
1.2.2.1
 • Z powodu zmiany na stronach republiki uaktualniłem sposób sprawdzania nowej wersji programu
1.2.2
 • Kilka drobnych poprawek w programie
1.2.1
 • Kilka poprawek działania programu
 • Szybsze otwieranie ukna ustawień
1.2.0
 • Poprawione wyświetlanie danych w listach przy różnych stylach okien
1.1.9
 • Pole podglądu tapety skaluje się do proporcji rozmiarów ekranu
1.1.8
 • Dodałem sprawdzanie powtarzających się plików przy dodawaniu do listy
 • Drobne poprawki
1.1.7
 • Dodana możliwość wyświetlania okna powiadomienia o zmianie tapety
1.1.6
 • Dodałem pasek postępu tworzenia podglądu tapety w oknie ustawień
1.1.5
 • Dodana opcja interpolowanego skalowania zdjęć
 • Kilka drobnych poprawek zarządzania pamięcią programu
1.1.4
 • Doana opcja zmiany miejsca ułożenia tapety przy ustawieniu oryginalnego rozmiaru zdjęcia i rozciagniętego z zachowaniem proporcji
 • Nowa opcja sposobu wypełnienia braków na tapecie (jeżeli rozmiar tapety dokładnie nie pasuje do rozmarów ekranu). Dostępne są: standardowy kolor pulpitu, wybrany kolor i kopiowanie brzegów
1.1.3
 • Dodana opcja dodawania plików do listy z katalogu
 • Poprawione wykrywanie nieprawidłowych zdjęć
 • Poprawki przesuwania plików na liście przy kilku zaznaczonych plikach
1.1.2
 • Kilka poprawek kosmetycznych
1.1.1
 • Dodana opcja sprawdzania czy jest nowa wersja programu przy starcie
1.1.0
 • Mała poprawka, prorgam powinien powracać do tapety po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu
1.0.9
 • Drobna poprawka działania programu przy pustej liście plików
1.0.8
 • Kilka małych poprawek
1.0.7
 • Zmieniony podgląd tapety, teraz wyświetla się tam taki obraz tapety jaki będzie widoczny na pulpicie
 • Do rozmieszczeń dodane rozmiesczenie kafelkowe tła
 • Zmieniony trochę sposób skalowania obazów
1.0.6
 • Poprawa przesuwania zdjęcia o pole w dół, przedtem wyskakiwał błąd jak nie był zaznaczony żaden plik
1.0.5
 • Poprawiłem ustawianie tła gdy program nie może znaleść pliku z listy
 • Dodane przyciski pozwalające na szybki przeskok do następnej/poprzedniej tapety
1.0.4
 • Dodałem opcję zmiany sposobu wyświetlania tapety na pulpicie
 • Program zapisuje ostatnią tapetę która była ustawiona przed zamknięciem
 • Drobne poprawki kosmetyczne
1.0.3
 • Dodana możliwość dodawania plików i katalogów do listy metodą przeciągania
1.0.2
 • Małe poprawki żeby program lepiej działał
1.0.1
 • Zmieniłem wygląd podglądu tapet
 • Dodałem informację o czasie pozostałym do następnej zmiany tapety
 • Dodane opcje zapisywania i wczytywania list tapet do programu