Tray Menu


Aktualna wersja programu: 1.1.13
Opis programu:

Program dokuje na pasku tray menu z programami.
Po uruchomieniu programu i wybraniu z menu opcji Ustawienia dodajemy do listy programy które mają się znaleźć w menu i ustawiamy opisy jakie się mają wyświtlać się na pozycjach menu.
Ikonę dokowalną na pasku można zmienić na dowolną inną w ustawieniach programu.
Można też dla wybranego programu ustawić parametry z którymi ma się uruchamiać i domyślny katalog dla programu.
Jeżeli ktoś chce utworzyć kilka różnych menu, należy ściągnąć rozpakować program do osobnych katalogów. Przy uruchomieniu programu z różnych katalogów otrzyma się różne menu. W wersji 1.1.12 poprawiłem zapis w rejestrze systemu i można ustawić żeby każde z tych menu uruchamiało się przy starcie systemu operacyjnego.
Zmiany w programie:
1.1.13 (27.06.2019)
 • Wyrzuciłem sprawdzanie wersji programu, po zmianie adresu strony przestało działać.
1.1.12 (19.12.2016)
 • Zmieniony zapis ustawień w rejestrze dotyczący uruchamiania programu przy starcie systemu. Dzięki temu nie będzie problemu w przypadku gdy utworzonych jest kilku menu.
1.1.11
 • Usunąłem instalator programu, program wystarczy rozpakować z archiwum, można teraz tworzyć kilka kopii programu z osobnymi ustawieniami. Zrobiłem tak żeby można było w razie potrzeby stworzyć kilka osobnych, niezależnych menu
 • Ustawienia programu są zapisywane w katalogu programu
 • Gdyby ktoś jednak wolał starszą wersję, znajduje się ona tutaj Tray Menu v1.1.10
1.1.10
 • Poprawiona kompatybilność w Vistą (ustawienia standardowo zapisywane w katalogu ustawień)
1.1.9.9
 • Dodane zapamiętywanie wymiarów okna ustawień
 • Dodany wybór skrótami funkicji zarządzania listą plików
1.1.9.8
 • Dodana opcja wyświetlania przycisków Ukryj i O programie
 • Dodana opcja potwierdzania zamykania programu
1.1.9.7
 • Dodana obsługa w języku angielskim
1.1.9.6
 • Ulepszona opcja ustawiania uruchamiania programu przy starcie systemu, można ustawić dodatkowo czy program ma byc uruchamiany dla wszystkich użytkowników czy tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika
 • Dodana opcja ustawienia miejsca w którym mają być zapisywane ustawienia programu, mogą być one zapisywane w katalogu programu, lub w katalogu ustawień danego użytkownika
1.1.9.5
 • Funkcja uaktualniania programu została przeniesiona do osobnej biblioteki, sam program zajmuje i wykorzystuje troche mniej pamięci
1.1.9.4
 • Przy dodawaniu programu / separatora do listy zostaje on dodany na pozycji na której jest aktualne zaznaczenie
1.1.9.3
 • Dodana możliwość automatycznej zmiany domyślnego katalogu i ikony programu z listy przy zmianie pliku
1.1.9.2
 • Poprawiony instalator programu
1.1.9.1
 • Z powodu zmiany na stronach republiki uaktualniłem sposób sprawdzania nowej wersji programu
1.1.9
 • Poprawione wyświetlanie danych w liście przy różnych stylach okien
1.1.8
 • Powiadomienia w przypadku nie znalezienia elementów z listy
1.1.7
 • Drobna poprawka, przy wywołaniu opcji na pasku zadań widać okno
1.1.6
 • Małe poprawki w działaniu programu
 • Kilka poprawek kosmetycznych
1.1.5
 • Dodana opcja sprawdzania czy jest nowa wersja programu przy starcie
1.1.4
 • Poprawka okna wyboru katalogów
1.1.3
 • Drobna poprawka w oknie ustawień
1.1.2
 • Dodane opcje zmiany ikon pozycji na liście
 • Opcja zmiany ikony programu
 • Poprawki kosmetyczne
1.1.1
 • Dodałem możliwość dodawania separatorów do menu
1.1
 • Dodane opcje uruchamiania programu z parametrem i ustawianie domyślnego katalogu dla uruchomionego programu
1.0.1
 • Poprawiłem wyłączanie uruchamiania przy starcie systemu - jeśli jest włączone i odznaczy się to program nie będzie się uruchamiał przy starcie
 • Zmieniłem wygląd ustawień
1.1.12
 • Zmieniony zapis ustawień w rejestrze dotyczący uruchamiania programu przy starcie systemu. Dzięki temu nie będzie problemu w przypadku gdy utworzonych jest kilku menu.
1.1.11
 • Usunąłem instalator programu, program wystarczy rozpakować z archiwum, można teraz tworzyć kilka kopii programu z osobnymi ustawieniami. Zrobiłem tak żeby można było w razie potrzeby stworzyć kilka osobnych, niezależnych menu
 • Ustawienia programu są zapisywane w katalogu programu
 • Gdyby ktoś jednak wolał starszą wersję, znajduje się ona tutaj Tray Menu v1.1.10
1.1.10
 • Poprawiona kompatybilność w Vistą (ustawienia standardowo zapisywane w katalogu ustawień)
1.1.9.9
 • Dodane zapamiętywanie wymiarów okna ustawień
 • Dodany wybór skrótami funkicji zarządzania listą plików
1.1.9.8
 • Dodana opcja wyświetlania przycisków Ukryj i O programie
 • Dodana opcja potwierdzania zamykania programu
1.1.9.7
 • Dodana obsługa w języku angielskim
1.1.9.6
 • Ulepszona opcja ustawiania uruchamiania programu przy starcie systemu, można ustawić dodatkowo czy program ma byc uruchamiany dla wszystkich użytkowników czy tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika
 • Dodana opcja ustawienia miejsca w którym mają być zapisywane ustawienia programu, mogą być one zapisywane w katalogu programu, lub w katalogu ustawień danego użytkownika
1.1.9.5
 • Funkcja uaktualniania programu została przeniesiona do osobnej biblioteki, sam program zajmuje i wykorzystuje troche mniej pamięci
1.1.9.4
 • Przy dodawaniu programu / separatora do listy zostaje on dodany na pozycji na której jest aktualne zaznaczenie
1.1.9.3
 • Dodana możliwość automatycznej zmiany domyślnego katalogu i ikony programu z listy przy zmianie pliku
1.1.9.2
 • Poprawiony instalator programu
1.1.9.1
 • Z powodu zmiany na stronach republiki uaktualniłem sposób sprawdzania nowej wersji programu
1.1.9
 • Poprawione wyświetlanie danych w liście przy różnych stylach okien
1.1.8
 • Powiadomienia w przypadku nie znalezienia elementów z listy
1.1.7
 • Drobna poprawka, przy wywołaniu opcji na pasku zadań widać okno
1.1.6
 • Małe poprawki w działaniu programu
 • Kilka poprawek kosmetycznych
1.1.5
 • Dodana opcja sprawdzania czy jest nowa wersja programu przy starcie
1.1.4
 • Poprawka okna wyboru katalogów
1.1.3
 • Drobna poprawka w oknie ustawień
1.1.2
 • Dodane opcje zmiany ikon pozycji na liście
 • Opcja zmiany ikony programu
 • Poprawki kosmetyczne
1.1.1
 • Dodałem możliwość dodawania separatorów do menu
1.1
 • Dodane opcje uruchamiania programu z parametrem i ustawianie domyślnego katalogu dla uruchomionego programu
1.0.1
 • Poprawiłem wyłączanie uruchamiania przy starcie systemu - jeśli jest włączone i odznaczy się to program nie będzie się uruchamiał przy starcie
 • Zmieniłem wygląd ustawień