Nazwy plików (małe/duże itp)


Aktualna wersja programu: 2.0.5Opis programu:

Program służy do zmiany nazw większej ilości plików i katalogów.
Pliki można dodawać w następujące sposoby:
Wybierając ręcznie za pomocą przycisku Dodaj pliki do listy.
Dodając pliki/katalogi zawarte w wybranym katalogu za pomocą przycisku Dodaj pliki z wybraego katalogu.
Przeciągając pliki lub katalogi do dodania do listy do okna programu.
Po dodaniu do listy plików ustawiamy zmiany które mają się dokonać na wybranych plikach w oknie otwieranym przyciskiem Jakie zmiany nazw zastosować
Jak już ustawimy wszystkie zmiany których chcemy dokonać naciskamy przycisk Zmień nazwy plików, przez co wybrane zmiany w nazwach plików zostaną wykonane.
Zmiany w programie:
v2.0.5
 • Kilka poprawek, program powinien szybciej działać
 • Poprawka zmiany numerowania plików przy ustawionej opcji numerowania i przesuwaniu plików na liście
v2.0.4
 • Poprawione ponowne wczytywanie plików na listę po zmianie nazw
v2.0.3
 • Poprawione włączanie możliwości zmiany nazw plików przy dodaniu do pustej listy plików przez przeciągnięcie
 • Dodana opcja ustawiania czy wyświetlane mają być nazwy plików z ścieżką czy bez
 • Możliwość przesuwania plików na liście w górę i w dół
 • Zapisywanie rozmiarów i położenia okna programu
v2.0.2
 • Zmieniony wygląd programu
 • Dodana możliwość usuwaniu kilku zaznaczonych plików na liście
 • Możliwość przesuwania plików na liście w górę i w dół
 • Drobne poprawki
v2.0.1
 • Poprawiłem opcję wyboru plików z katalogu.
 • Przy przeciągnięciu katalogu do programu dodałem możliwość wyboru czy dodać do listy katalog czy katalog i pliki które zawiera.
v2.0
 • Zmieniony wygląd programu.
 • Poszerzone niektóre fukncje.
 • Dodana funkcja zmiany rozszerzeń plików.
 • Rozpoznawanie dublujących się plików na liście.
 • Nowa funkcja wyboru typu zmiany nazw.
 • Możliwość usuwania wybranego pliku z listy.
 • W głównym oknie programu pole z informacjami o wybranych zmianach w nazwach.
v1.9.6
 • Poprawki w numerowaniu plików.
v1.9.5
 • Poprawki kosmetyczne.
v1.9.4
 • Poprawiłem ustawianie usuwania znaków z nazwy pliku, były przestawione pola ilości znaków do wykasowania z pozycją.
v1.9.3
 • Poprawka żeby można było maksymalizować okno programu i wszystko dobrze wyglądało.
v1.9.2
 • Przy zaznaczeniu pliku na jednej liście zaznacza się też plik odpowiadający mu na drugiej.
v1.9.1
 • Usprawionych kilka rzeczy, otwieranie plików i otwieranie z katalogu nie usuwa poprzenich plików z listy, inne poprawki dzięki którym program powinien szybciej działać.
v1.9
 • Dodałem możliwość dodania katalogów przy wyborze plików z katalogu i kilka mniejszych poprawek.
v1.8
 • Poprawiłem bląd przy zmianie nazwy z poprzedniej wersji i dodałem możliwość dodawania plików do listy metodą przeciągania i upuszczania.
v1.7
 • Poprawka żeby wyswietlał się poziomy pasek w widoku plików przy dłuższych nazwach.
v1.6
 • Poprawione funkcje, program powinien szybciej działac.
v1.5
 • Dodałem numerowanie plików.
v1.4
 • Dodałem wczytywanie plików z podanego katalogu i poprawiłem zmianę ciągu znaków.