Program do konwersji archiwum Katalogu CDŚciągnij program

Program do konwersji archiwum Katalogu CD


Opis programu:

Program aktualizuje bazę archiwum programu Katalog CD.
Aktualziację należy wykonać przy przejściu z wersji programu starszych od 3.5 na 3.5,
jeszcze przed uruchomieniem nowej wersji programu Katalog CD

Po uruchomieniu programu do konwersji należy wybrać katalog w którym znajdują się pliki z bazą archiwum programu Katalog CD, są to pliki data1.z i data2.z.
Po wybraniu katalogu i naciśnięciu Konwersja program zaktualizuje pliki bazy do nowej wersji, stare pliki zostaną zapisane na wszelki wypadek w plikach data1.z.bak i data2.z.bak
Po wykonaniu aktualizacji można kozystać z programu Katalog CD w wersji 3.5Powrót do Programów