Układy równan - metoda Gaussa


Aktualna wersja programu: 1.4.5Opis programu:

Program służy do oliczania pierwiastków układów równań.
Zeby obliczyć pierwiastki układu równań na początku ustawiamy ilość niewiadomych, jest to ilość x-ów lub innych zmiennych występujących w układzie.
Po ustawieniu ilości niewiadomych wpisujemy w tabelę współczynniki układu równań.
Przykładowo jeżeli nasze równanie ma postać:
4x1+3x2-x3=0
10x1-9x2+2x3=-10
6x1+4x2=4
Do tabeli wpisujemy go jako:
4  3 -1 0
10 -9 2 -10
6  4 0 4
Po naciśnięciu Oblicz program obliczy pierwiastki tegu układu.
Możemy zapisać układ równań do pliku, odczytać zapisany układ lub wycztścić tabelę klikając prawym przyciskiem myszy na tabeli z współczynnikami i wybierając odpowiednią opcję.
W taki sam sposób można zapisać do pliku lub skopiować do schowka wynik obliczeń.
Zmiany w programie:
1.4.5
 • UStawiłem jakby było potrzebne żeby program obliczał układy do 1000 niewiadomych
1.4.4
 • Odwróciłem numerowanie wyników, przedtem mogło wprowadzać w błąd to że wyniki były numerowane w odwrotnej kolejności
1.4.3
 • Mała poprawka kodu programu
1.4.2
 • Poprawiony błąd, przy pewnym typie układów program nie obliczał pierwiastków mimo że dało się je obliczyć. Podziękowania dla Krzysztofa Kota za wykrycie błędu
1.4.1
 • Mała poprawka powiadomienia
1.4
 • Drobne poprawki kosmetyczne, poprawiony zapis i odczyt danych
1.3
 • Dodałem zapis/odczyt danych i zapis wyniku
1.2
 • Trochę zoptymalizowany kod programu
1.1
 • Poprawiłem kilka małych bledow