Dzielenie i łączenie plików


Aktualna wersja programu: 1.2.3
Opis programu:

Program służy do podzielenia większego pliku na mniejsze na przykład w celu wysłania go mailem i/lub łączenia tak podzielonych plików.
Wersja portable nie zawiera instalatora, ustawienia zapisywane sa w katalogu programu, wystarczy rozpakowac program i mozna uzywac.

UWAGA !
Program nie służy do łączenia filmów, plików pdf, jpeg i innych w jeden większy !


Jeżeli chcemy podzielić większy plik na mniejsze części wybieramy zakładkę Dzielenie plików, potem za pomocą przycisku Wybierz obok pola Plik do podzielenia wybieramy plik do podzielenia, lub przeciągamy wybrany plik do okna programu.
Po wybraniu pliku ustawiamy na ile części podzielić plik, lub jaka ma być więlkość podzielonych plików.
Przy wybraniu pierwszej opcji program oblicza i pokazuje w polu informacje wielkość jaką będą miały podzielone pliki.
Przy wybraniu opcji drugiej program obliczy i pokaże na ile plików podzielony zostanie wybrany plik.
Maksymalna ilość mniejszych plików na które program dzieli wybrany większy plik wynosi 999, jeżeli przy wybraniu opcji podziału plików według ustalonego rozmiaru okaże się że mniejszych plików przy wpisanym rozmiarze wychodzi więcej niż 999, program zmniejszy liczbę plików do 999 a rozmiar mniejszych plików na odpowiadający rozmiarowi przy podziale na 999 plików.
Jeśli chcemy żeby mniejsze pliki były zapisywane do innego katalogu niż katalog z plikiem do podzielenia możemy zmienić go przyciskiem Wybierz przy polu Katalog wyjściowy.

Jeżeli chcemy połączyć kilka plików w jeden wybieramy zakładkę Łączenie plików, po czym za pomocą przycisku Otwórz pliki wybieramy te pliki które chcemy ze sobą połączyć, lub przeciągamy te pliki do okna programu.
Pod listą plików wyświetli się ilość wybranych plików i rozmiar jaki będzie miał wynikowy plik.
Z prawej strony listy znajdują się przyciski umożliwiające przesuwanie plików na liście, dodawanie/usuwanie plików do/z listy i czyszczenie listy.
Możemy zmienić nazwę i miejsce zapisu wyjściowego pliku przyciskiem Wybierz obok pola Nazwa pliku wyjściowego.
Zmiany w programie:
1.2.3 (26.06.2019)
 • Zmieniony sposób sprawdzania aktualizacji (zmieniłem adres strony internetowej i poprzednie sprawdzanie wersji przestało działać)
1.2.2 (29.05.2008)
 • Poprawiona współpraca programu z Vistą, ustawienia są zapisywane w rejestrze, nie w katalogu programu
1.2.1
 • Dodana możliwość powiązania plików do połączenia *.001 z programem
 • Przy przeciągnięciu, dodaniu do listy, przekazaniu jako parametr programu pliku z rozszerzeniem .001 przy pustej liście łączenia plików program automatycznie wpisze resztę plików
 • Program automatycznie doda resztę plików do połączenia przy przekazaniu nazwy pliku z rozszerzeniem .001 jako parametr programu
1.2.0
 • Program powinien obsługiwać pliki większe niż 4GB
 • Zmieniłem maksymalną ilość części dzielenia pliku na 999
1.1.9.1
 • Funkcja uaktualniania programu została przeniesiona do osobnej biblioteki, sam program zajmuje i wykorzystuje troche mniej pamięci
1.1.9
 • Kilka drobnych poprawek przy ustawianiu ilości i rozmiaru dzielonych plikow
1.1.8.1
 • Z powodu zmiany na stronach republiki uaktualniłem sposób sprawdzania nowej wersji programu
1.1.8
 • Poprawione wyświetlanie danych w liście łączenia plików przy różnych stylach okien
1.1.7
 • Możliwość przesuwania i usuwania z listy kilku zaznaczonych plików
 • Dodana opcja sprawdzania przy starcie czy jest nowa wersja programu
1.1.6
 • Poprawka okna wyboru katalogów
1.1.5
 • Dodana opcja ustawiania wielkości dzielonych plików według B,KB,MB,GB
 • Poprawki kosmetyczne
1.1.4
 • Dodane sprawdzanie wolnego miejsca potrzebnego do połączenia/podzielenia plików
 • Pasek postępu dokładniej pokazuje postęp dzielenia/łączenia
1.1.3
 • Poprawiony algorytm dzielenia i łączenia plików, program mniej obciąża system, szybciej dzieli i łączy pliki
 • Program obsługuje pliki o rozmiarach do 4GB
1.1.2
 • Poprawiłem ustawianie łączenia plików przy przeciąganiu katalogu do programu, teraz przy przeciągnięciu katalogu na listę dodają się pliki które w nim są
 • Dodałem przycisk sortowania listy z plikami
1.1.1
 • Poprawiłem dzielenie plików przy wyborze dzielenia według rozmiaru, w poprzedniej wersji program ustawiał rozmiar ostatniej częsci na większy do której była dodawana reszta, teraz program robi tak jak powinien dodatkowy mniejszy plik z resztą
1.1
 • Dodałem możliwość dzielenia plików wg ilości i według wybranego rozmiaru mniejszych plików
 • Zmieniłem nazywanie podzielonych plików - do plików jest dopisywane rozszerzenie z numerem pliku
 • Przy łączeniu pliku dodałem wyświetlanie ilości plików do polaczenia i ich łączny rozmiar