Rozmiary Katalogów


Aktualna wersja programu: 1.3.4Opis programu:

Program służy do sprawdzania rozmiaru zajmowanego przez katalogi na dysku.
Po naciśnięciu na liście katalogów wyświtli się rozmiar katalogu, rozmiar dysku na którym znajsuje się wybrany katalog, procent zajmowanego miejsca przez katalog na dysku i wybrany sposób wyświetlania zawartości katalogu.
Dostępne są 3 sposoby wyświetlania zawartości katalogu:
Wykres przedstawiający rozmiar wybranego katalogu i resztę dysku.
Listę podkatalogów wybranego katalogu i ich rozmiary.
Wykres rozmiarów podkatalogów.
Przy wybraniu trzeciej opcji (wykres rozmiarów podkatalogów), po najechaniu kursorem myszy na słupek przedstawiający podkatalog wyświetli się opis podkatalogu który przedstawia słupek (nazwa podkatalogu i jego rozmiar).
Zmiany w programie:
1.3.4
 • Kosmetyczne poprawki
1.3.3
 • Możliwość wyświetlenia razem rozmiarów wszystkich podkatalogów z katalogu głównego dysku
 • wyświetlanie ilości plików i podkatalogów znajdujących się w wybranym do sprawdzenia katalogu
 • wyświetlanie wolnego miejsca na dysku
1.3.2
 • Program rozpoznaje wielkości plików większych niż 4 GB
1.3
 • Dodana opcja widoku wykresu podkatalogów
 • Możliwość włączenia kilku widoków podgladu razem
 • Kilka drobnych poprawek
1.2
 • Dodałem opcję widoku listy podkatalogów i ich rozmiarów
1.1.3
 • Poprawki kosmetyczne
1.1.2
 • Zrobiłem sortowanie katalogów w polu z katalogami
1.1.1
 • Kilka kosmetycznych poprawek
1.1
 • Program bierze pod uwagę pliki z zakresu od 2 do 4 GB